England
No Stamp Act Teapot

Unknown manuf. (England)
No Stamp Act Teapot c. 1766
earthenware, glaze
4 x 6.25 x 3.5″
Photo: Laszlo Bodo. 2009.82

error: